Alternative content

Get Adobe Flash player

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné obchodné podmienky 

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou EPL trading, s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 1, 971 01 Prievidza, IČO: 43 770 711 (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.hodinkyasperky.sk (www.hodinkyasperky.sk).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

-dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky

-dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky

-vystaviť a dodať potrebné doklady (faktúra, záručný list) 

Kupujúci sa zaväzuje:

-objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

-zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške  v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

1. Spôsob objednávania tovaru

Pri kúpe tovaru zákazník klikne  na obrázok nákupného košíka, čím bude vybraný tovar  do neho vložený. Následne sa zákazník môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky obdrží zákazník  automatické spätné elektronické potvrdenie o prijatí objednávky  a následne do 24 hodín e-mail s informáciou o  lehote dodania príslušného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

1.1 V elektronickom obchode EPL trading je možné nakupovať  po zaregistrovaní. Zaregistrovaním zákazník získava:

-nakupovanie so zľavami

-informácie o stave vybavovania objednávky

1.2 Pokiaľ  z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, je možné zaslať objednávku e-mailom na adresu eshop@hodinkyasperky.sk. So zákazníkmi komunikujeme prioritne prostredníctvom nášho e-mailu.

1.3 Objedávku je možné taktiež zaslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch.

Pred odoslaním objednávky jedným z vyššie uvedených spôsobov spoločnosť EPL trading odporúča svojim zákazníkom, aby si preverili dostupnosť objednávaného tovaru na e-mailovej adrese eshop@hodinkyasperky.sk.

2. Dodacie lehoty

Dodacia lehota je určená pre každý tovar osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní bude tovar vyexpedovaný (odovzdaný pošte, kuriérovi). Pri určovaní dodacej lehoty spoločnosť EPL trading vychádza z dodávateľsko-odberateľských skúseností v klasickom obchode (založený v roku 1997), ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 10 pracovných dní a bude zákazníkovi oznámená e-mailom podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spoločnosť EPL trading spolupracuje. V prípade ťažšie dostupného tovaru sa môže dodacia lehota predĺžiť, o čom bude zákazník pred skončením predpokladanej dodacej doby informovaný (telefonicky, e-mailom). Objednávky sú vybavované priebežne, každý pracovný deň. 

3. Spôsob dodania a poštovné

- Dobierka - Slovenská pošta: 2,59 Eur (pri nákupe nad 49 Eur zákazník poštovné a balné neplatí)

- Dobierka - kuriér:    6,00 Eur

- osobné prevzatie na mieste uvedenom v kontaktoch:  bezplatne

Zákazníkom z Prievidze a blízkeho okolia spoločnosť EPL trading objednaný tovar doručuje poštou/kuriérom len po dohode v ojedinelých prípadoch na výslovné požiadanie. Títo si objednávky môžu prevziať osobne v predajni EPL trading, OD Vtáčnik, Štefana Moyzesa 1, 971 01 Prievidza. 

4. Spôsob platby

-dobierka

-hotovosť pri osobnom prevzatí tovaru v predajni 

5. Záručné podmienky 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je výrobcom uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

-opotrebovanie spôsobené bežným používaním

-poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (voda, vlhkosť a pod.)

-mechanické poškodenie

-neodborný zásah

-sklo, náramok, remienok a batérie

EPL trading ručí zákazníkovi za:

-dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

-dodanie nepoškodeného tovaru

-dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený v objednávke

-priloženie daňového dokladu a záručného listu

EPL trading nenesie zodpovednosť za:

-oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

-oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou zo strany prijímateľa

-poškodenie zavinené doručovateľom; spoločnosť EPL trading odporúča viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberať 

6. Stornovanie objednávky

V prípade, že si zákazník praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vyexpedovaná, je povinný čím najskôr kontaktovať spoločnosť EPL trading (kontakty) a uviesť číslo objednávky. V prípade vopred vykonanej úhrady kúpnej ceny prevodom na bankový účet, budú finančné prostriedky vrátené zákazníkovi na účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená do 10 pracovných dní.

Spoločnosť EPL trading si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude možné dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ nebude dohodnuté inak. O stornovaní objednávky bude zákazník bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade vopred vykonanej úhrady kúpnej ceny prevodom na bankový účet, budú finančné prostriedky vrátené zákazníkovi na účet, z ktorého bola kúpna cena zaplatená do 10 pracovných dní. 

7. Ochrana osobných údajov

Informácie a osobné údaje, ktoré zákazník poskytne spoločnosti EPL trading prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne na vybavovanie objednávky, pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

8. Reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je výrobcom uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

-opotrebovanie spôsobené bežným používaním

-poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí (voda, vlhkosť a pod.)

-mechanické poškodenie

-neodborný zásah

-sklo, náramok, remienok a batérie 

V prípade poruchy, závady a chyby tovaru je potrebné kontaktovať spoločnosť EPL trading e-mailom na adresu eshop@hodinkyasperky.sk, v ktorom bude uvedené:

-číslo objednávky, príp. číslo faktúry

-presný názov tovaru

-stručný popis závady

-meno a telefónne číslo

Reklamovaný tovar (po dohode so zástupcom spoločnosti) zákazník zašle na adresu EPL trading, s.r.o., Moyzesova 1, 971 01 Prievidza, prípadne osobne doručí do predajne. Reklamovaný tovar nie je možné posielať na dobierku. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a záručného listu. Po obdržaní reklamovaného tovaru bude spoločnosť EPL trading zákazníka bezodkladne informovať o ďalšom postupe a reklamácia bude vybavená do 30 dní. 

9.Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podľa §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu eshop@hodinkyasperky.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prevzatí vráteného tovaru bude kúpna cena vrátená na bankový účet zákazníka.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

-tovar je mechanicky poškodený

-tovar má známky používania 

10. Hodinky je potrebné chrániť pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné.

Vodotesnosť:

Označenie na hodinkách

WR                        watter resist (odolnosť voči vode) 

WR                        EPL trading nedoporučuje, aby prišli hodinky do kontaktu s vodou.

WR 30 M              Odolnosť voči dažďu.

WR 50 M              Určené pre povrchové plávanie bez potápania.

WR 100 M            Určené pre povrchové plávanie a potápanie bez dýchacieho prístroja.

WR 200 M            Určené pre potápanie s dýchacím prístrojom.

Púzdro hodiniek nesmie byť otvárané v rámci záručnej lehoty a strojček je potrebné chrániť pred neodbornými zásahmi.

EPL trading Vám praje príjemné nakupovanie v elektronickom obchode www.hodinkyasperky.sk!


Logo

partneri | parfémy | hodinky | lékárna | kosmetika | piercing        
Copyright © 2011 Hodinkyasperky.sk